Biuletyn Informacji Publicznej Przydatne strony www - Przydatne strony WWW - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Ostatnia aktualizacja strony: 23.12.2020, 10:28

Przydatne strony WWW

Poniedziałek, 26 stycznia 2009

 

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl/
 • Ministerstwo Infrastruktury
http://www.mi.gov.pl/
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
http://www.piib.org.pl/
 • Normy Polskie
http://enormy.pl/
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
http://www.maz.piib.org.pl/index.php
 • Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
http://www.ciechanow.powiat.pl/
 • Urząd Miasta Ciechanów
http://www.um.ciechanow.pl/
 • Urząd Gminy Ciechanów
 
www.golymin-osrodek.pl/
 • Urząd Gminy Gołymin Ośrodek
http://www.golymin-osrodek.pl/
 • Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
http://www.glinojeck.pl/index.html/
 • Urząd Gminy Grudusk
www.grudusk.com/
 • Urząd Gminy Ojrzeń
http://www.ugojrzen.bip.org.pl/
 • Urząd Gminy Opinogóra Górna
http://www.opinogora.home.pl/
 • Urząd Gminy Regimin
http://bazagmin.pl/bip_regimin/
 • Urząd Gminy Sońsk
http://www.sonsk.pl/
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ciechanowie
http://www.ciechanow.psse.waw.pl/
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
http://kppspciechanow.binp.info/kppspciechanow/?id=38
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
http://www.gddkia.gov.pl/

jw. dot. przeglądów obiektów mostowych
http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/mosty/article.php/id_item_tree/cf5817875d36ced19e2354ae45c9d4ef/id_art/39c0a5e49f833469fff2c2492c97964e
 • Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
http://www.mzdw.pl/
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
http://www.pzdciechanow.pl/
 • Zakład Energetyczny Płock - Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. w Ciechanowie
http://www.zepdw.com.pl/?ak=kontakt
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
http://www.zwik.eciechanow.pl/
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
http://www.msgaz.pl/kontakt/;jsessionid=69A75C079CB9989FAE3ECAF9C970BDE3.portal1_3
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
http://www.warszawa.wzmiuw.gov.pl/start.html

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2009
Data modyfikacji : 17.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Kusznierewicz
Osoba udostępniająca informację:
Maria Kusznierewicz
©2000-2021 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL