Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Aktualnie znajdujesz się na:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

zwracam się do interesantów

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

o ograniczenie kontaktów indywidualnych w sprawach 

i korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych w kontaktach z urzędem.

 

Jednocześnie informuję, że dla osób, które mimo wszystko preferują złożenie wniosku w wersji papierowej  utworzono okienko podawcze /portiernia Starostwa Powiatowego w Ciechanowie/, które daje możliwość przekazania kompletu dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu. Koniecznie należy podać adres mailowy poczty elektronicznej i numer telefonu.  Potwierdzenie złożenia dokumentów nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez obywatela adres mailowy.

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

 /-/ Irena Gutowska

 


W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem

zwracam się do interesantów

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

o ograniczenie kontaktów indywidualnych w sprawach 

i korzystanie z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych

w kontaktach z urzędem

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

/-/ Irena Gutowska 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
tel/fax: 23 307 0770
 
 
 
Korespondencję do Urzędu prosimy kierować:

na adres:
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
 
pocztą elektroniczną:    pinb@pinbciechanow.pl   (bez poświadczenia odbioru) 
 
na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:
/pinbciechanow/domyslna
/pinbciechanow/SkrytkaESP
 
 
 
Korespondencję można składać również bezpośrednio w siedzibie Inspektoratu w godzinach pracy
 
poniedziałek 9.00 - 17.00
 
wtorek, środa, czwartek i piątek 8.00 - 16.00.
 
 
 
W przypadku skarg i wniosków istnieje możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu w dniach i godzinach jak wyżej.
 
 
 
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 

 

Metadane

Data publikacji : 16.01.2009
Data modyfikacji : 28.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Damaz

Opcje strony

do góry